Giải quyết thách thức về mất an ninh nguồn nước

0

Ngày 22/3, tại thành phố Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Báo TN&MT

Tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, giảm thiểu nước thải, tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải là góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với ý nghĩa đó, năm 2017, Liên Hợp Quốc chọn “Nước thải” làm chủ đề cho Ngày Nước thế giới nhằm ủng hộ mục tiêu phát triển bền vững về nâng cao chất lượng nước, giảm thiểu nước thải, tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải với thông điệp quan trọng nhất là giảm thiểu và tái sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống.

Ông Trần Hồng Hà đề cập đến những thách thức to lớn về nước thải mà Việt Nam phải đối mặt như chưa đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường tại nhiều khu, cụm công nghiệp, làng nghề… Ô nhiễm nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản còn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương.

Trong khi đó, nước thải sinh hoạt ở hầu hết các đô thị, khu dân cư chưa được xử lý đã và đang làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Cùng với sự gia tăng dân số và nhu cầu cuộc sống, lượng nước thải sinh hoạt tiếp tục tăng cao trong thời gian gần đây. Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt còn rất hạn chế và chỉ tập trung ở các thành phố lớn. Hơn nữa, các hệ thống thu gom, xử lý tập trung cũng chỉ xử lý được một phần nhỏ lượng nước thải. Vì vậy, hầu hết nước thải từ các hộ dân đều xả trực tiếp vào hệ thống cống, rãnh, sông ngòi…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Thách thức trên gióng lên một hồi chuông báo động với chúng ta và toàn nhân loại về nguy cơ mất an ninh nguồn nước trong tương lai không xa nếu như không chung tay cùng hành động, nỗ lực để giải quyết ngay từ bây giờ”.

8 nhiệm vụ

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nêu ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thứ nhất, tổng hợp, đề xuất sửa đổi các quy định về bảo vệ môi trường trong các luật về môi trường, tài nguyên, thuế, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, năng lượng… bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn nước.

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên trên phạm vi cả nước; rà soát đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải trên phạm vi cả nước; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải.

Thứ ba là xây dựng và triển khai Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ thứ tư là triển khai thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm thúc đẩy ý thức và tăng cường các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh việc thực thi các chính sách ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, trong đó bao gồm cả việc ưu đãi đối với việc đầu tư chiều sâu để tái sử dụng nước thải, sử dụng nước tuần hoàn.

Thứ năm là tăng cường quản lý chặt chẽ các lưu vực sông, bảo vệ rừng và nguồn thủy sinh. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động làm thay đổi dòng chảy, nạo vét luồng lạch, khai thác cát sỏi gây sạt lở, tác động xấu đến môi trường lưu vực, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh tế của nhân dân.

Thứ sáu, tập trung đầu tư hệ thống giám sát các hoạt động khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước theo theo hướng xã hội hóa việc quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải. Các cơ sở xả nước thải, các cơ sở khai thác nước sẽ phải tự đầu tư lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động, phân tích chất lượng nước thải… và kết nối vào hệ thống giám sát chung do Nhà nước đầu tư tạo thành một hệ thống thống nhất giữa Trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông.

Thứ bảy là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về tài nguyên nước đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước; tập trung thanh tra, kiểm tra; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước.

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước sông Hồng và Mekong với các quốc gia thượng nguồn.

T. Minh (Chinhphu.vn)