Ninh Bình: Xả thải bẩn, công ty nước ngoài bị xử phạt hơn 100 triệu đồng

35

Trong quá trình sản xuất, Công ty TNHH Silrang Electronics có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, UBND tỉnh Ninh Bình đã phạt đơn vị này hơn 100 triệu đồng, yêu cầu khắc phục sai phạm.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định xử phạt hành chính số tiền 128 triệu đồng đối với Công ty TNHH Silrang Electronics (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) về hành vi xả nước thải có chứa nhiều thông số vượt quy chuẩn ra môi trường.

Theo đó, trong quá trình sản xuất, Công ty TNHH Silrang Electronics đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Theo Quyết định 134/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, với hành vi nêu trên Công ty TNHH Silrang Electronics bị phạt 80 triệu đồng; phạt tăng thêm 48 triệu đồng tương đương 60% khung hình phạt, theo quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP (cụ thể: phạt tăng thêm 20% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần. Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần).

Công ty TNHH Silrang Electronics bị UBND tỉnh Ninh Bình phạt 128 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép.
Công ty TNHH Silrang Electronics bị UBND tỉnh Ninh Bình phạt 128 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND tỉnh Ninh Bình còn yêu cầu Công ty TNHH Silrang Electronics trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường phải được xử lý triệt để, đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 26/11/2014, theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Công ty TNHH Silrang Electronics không nghiêm chỉnh chấp hành theo quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Được biết, Công ty TNHH Silrang Electronics có địa chỉ tại lô C1, KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư số 383026583 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 24/07/2014, thay đổi lần 2 ngày 09/05/2017.

Thái Bá/ Dân Trí