Bắc Giang: Doanh nghiệp quản lý hóa chất yếu kém, Sở Tài nguyên “tuýt còi” khẩn!

18

Qua thực tế kiểm tra, chỉ đạo xử lý các sự cố về môi trường do việc quản lý hóa chất yếu kém xảy ra tại 2 công ty (Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam và Công ty TNHH Trina Solar) đang hoạt động tại KCN Vân Trung – tỉnh Bắc Giang thời gian qua, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang mới đây đã yêu cầu các đơn vị này tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Theo công văn số 752/TNMT-BVMT về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, BQL các KCN, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất hoặc có sử dụng hóa chất trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện một số nội dung như:

Đối với chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm CN trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong khu, cụm: rà soát xây dựng báo cáo đánh giá cụ thể, toàn diện đối với các sự cố đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra sự cố về môi trường và an toàn hóa chất trên địa bàn quản lý, đói chiếu quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung đã nêu trong báo cáo ĐTM được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đề ra biện pháp xử lý, tổ chức, doanh nghiệp pháp nhân có liên quan theo đúng quy định; định kỳ báo cáo về Sở TNMT;

Các doanh nghiệp đã đầu tư vào KCN Vân Trung cần bảo đảm các điều kiện bắt buộc về an toàn phòng chống sự cố môi trường, an toàn sức khỏe, an toàn hóa chất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; xây dựng kế hoạch phòng chống, ứng phó sự cố môi trường và an toàn hóa chất đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu về quản lý hóa chất.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Fugiang: Sở TNMT tỉnh yêu cầu công ty này ngoài thực hiện các điều trên, cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đã đầu tư vào KCN Vân Trung đảm bảo khoảng cách các kho chứa hóa chất và các điều kiện bắt buộc về an toàn phòng chống sự cố môi trường, an tòan sức khỏe, an toàn hóa chất trên mặt bằng KCN Vân Trung theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; xây dựng kế hoạch phòng chống, ứng phó sự cố môi trường và an toàn hóa chất đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu về quản lý hóa chất.

Sở TNMT tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu BQL các KCN tỉnh, UBND cấp huyện khi phát hiện xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp ứng phó, xử lý sự cố kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.


Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang).

Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang).

Tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại Bắc Giang vốn trong tình trạng đáng báo động khi hàng loạt công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là việc gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường của các doanh nghiệp bất chấp pháp luật này để lại những hậu quả khôn lường về hệ sinh thái và sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Ngay gần đây, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 105 triệu đồng với Công ty TNHH Thạch Bàn do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cùng đó, sau khi Báo Dân trí thông tin loạt bài về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký quyết định xử phạt 560 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng với công ty này.

Tương tự, Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt chính là phạt tiền 400 triệu đồng khi “tuồn” chất thải rắn công nghiệp ra ngoài.

N.Hân/ Dân Trí