Đốc thúc xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường do người dân phản ánh

12

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.
Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thiết lập, công khai hệ thống đường dây nóng về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất, triển khai thực hiện từ tháng 11/2017.

Qua gần 5 tháng triển khai cho thấy những chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và hành động của các địa phương trong công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường, nhiều vụ việc đã được xử lý tương đối triệt để.

Tuy nhiên, tình hình xử lý, phản hồi các vụ việc gây ô nhiễm môi trường do người dân phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng ở một số địa phương còn chậm, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân về công tác quản lý bảo vệ môi trường. Một số địa phương chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tổ chức xác minh, xử lý triệt để các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn đã được phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng.

“Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và công khai kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp, công khai thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường”- văn bản nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám qua số điện thoại 043.7741918 – tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) qua số điện thoại 043.7957889, địa chỉ thư điện tử: cucksqlsdd@gmail.com.

Thế Kha/ Dân Trí