Bình Thuận kiến nghị tạm dừng cấp phép các dự án khai thác titan

22

Quy hoạch vùng khai thác titan trên địa bàn tỉnh Bình thuận bị chồng lấn với 33 dự án kinh tế – xã hội khác với diện tích hơn 4.500 ha gây khó khăn cho công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch này và tạm dừng cấp phép các dự án khai thác titan mới.

Trong quá trình triển khai quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan theo phê duyệt tại Quyết định số 1546 ngày 3-9-2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bình Thuận đã gặp rất nhiều vấn đề phát sinh, vướng mắc. Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan điều chỉnh quy hoạch, tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác các dự án titan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị điều chỉnh quy hoạch titan theo hướng cắt giảm diện tích thăm dò, khai thác. Bởi khi thực hiện quyết định số 1546 của Thủ tướng Chính phủ đã phát hiện ra vùng quy hoạch chồng lấn với 33 dự án phát triển kinh tế-xã hội khác đã được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích chồng lấn 4.576 ha. Việc Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia lên đến 82.700 ha thuộc địa bàn tỉnh gây rất nhiều khó khăn trong việc thu hút, kêu gọi đầu tư.

Vì vậy, tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch titan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2018. Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tạm dừng cấp mới giấy phép thăm dò quặng titan cho đến khi ban hành quy hoạch titan điều chỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá khả năng cung cấp nước, đảm bảo môi trường, hiệu quả kinh tế của ba giấy phép khai thác mới cấp trong thời gian gần đây. Cụ thể là khu vực Vũng Môn, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình của Công ty TNHH TMDV và Sản xuất Tân Cẩm Xương; khu vực Thiện Ái 2, xã Hòa Thắng, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Khoáng sản và TM Sao Mai và khu vực Mũi Đá 1, phường Phú Hài, TP Phan Thiết của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Cát Tường.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, các dự án này nằm trong vùng khô hạn, nguồn nước để sử dụng cho khai thác, biện pháp thu gom, xử lý nước thải từ quá trình khai thác trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ (ngày 18/4/2017), UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã 1 lần kiến nghị Chính phủ xem xét các vấn đề như: Điều chỉnh lại quy hoạch titan cả nước cho phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Thuận; tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác titan trên địa bàn tỉnh cho đến khi ban hành quy hoạch titan điều chỉnh; chỉ xem xét cấp phép khai thác, chế biến titan sau khi doanh nghiệp được cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; cho phép UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án phát triển kinh tế – xã hội trong các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản titan.

Những vấn đề kiến nghị nói trên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên – Môi trường nghiên cứu tham mưu giải quyết.

Trúc Hà/ Dân Trí