Gần 70 hồ sơ đăng ký đầu tư điện gió tại Sóc Trăng

49
Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, tính đến tháng 8/2018, địa phương này đã tiếp nhận 69 hồ sơ đăng ký thực hiện dự án điện gió với 30 nhà đầu tư, trong đó có 16 hồ sơ liên doanh đầu tư, 24 hồ sơ đầu tư nước ngoài, 29 hồ sơ đầu tư trong nước…
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

 

UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện gió sẽ đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công khai và công bằng. Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng yêu cầu nhà đầu tư phải có đầy đủ năng lực tài chính để đảm bảo việc triển khai dự án nhanh, sớm đưa vào khai thác. Để thuận lợi cho việc lựa chọn nhà đầu tư, Sóc Trăng đã sớm công bố bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư với những thang điểm cụ thể.

Văn Huyền/ Báo Đấu Thầu