Thanh tra đột xuất các vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường

16

Ông Lê Vũ Tuấn Anh – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường – vừa cho biết, năm 2018 sẽ dành 30% kinh phí, lực lượng phục vụ thanh tra đột xuất các vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường khi có thông tin người dân hoặc báo chí phản ánh.

Phó Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh.
Phó Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh.

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại 4 tỉnh là Bắc Kạn, Bắc Ninh, Quảng Nam và Cà Mau.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 19 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế ở 6 tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Cần Thơ, Đồng Nai, TPHCM, Bắc Ninh, Bình Định.

Về lĩnh vực môi trường, tập trung thanh tra cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như dệt nhuộm, xi mạ, nhiệt điện. Trong lĩnh vực khoáng sản, tập trung thanh tra và giám sát hoạt động của các tổ chức có hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ này sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và pháp luật về tài nguyên và môi trường hoặc được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành trong các năm trước.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xác định sẽ thanh tra đột xuất đối với một số lưu vực sông có vi phạm môi trường lớn như kênh Bắc Hưng Hải, Duy Tiên và thanh tra đột xuất về tài nguyên, môi trường ở một số tỉnh như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định,…” – ông Lê Vũ Tuấn Anh thông tin.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, trong năm 2017 các đơn vị trực thuộc đã tiến hành 119 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 915 tổ chức trên địa bàn 56 tỉnh, thành phố (tăng 29 cuộc và giảm 261 tổ chức được thanh tra so với năm 2016). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 28 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức 2 đoàn giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 323 tổ chức với tổng số tiền trên 35 tỷ, kiến nghị truy thu nộp ngân sách 730 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng được thanh kiểm tra (có 35% số tổ chức được thanh tra, kiểm tra có vi phạm tập trung ở lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước); đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục các bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ này đã nhận tiếp nhận trên 1.400 thông tin phản ánh, kiến nghị về tài nguyên và môi trường qua đường dây nóng, trong đó có 361 thông tin trùng hoặc không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét giải quyết. Đến nay, các đơn vị trong Bộ đã trực tiếp xử lý 28 thông tin, hướng dẫn trực tiếp 251 thông tin, còn lại 773 thông tin đã có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thế Kha/ Dân Trí