Lập đường dây nóng nhận phản ánh ô nhiễm môi trường

58

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chỉ thị lập, vận hành đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương, hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Việt Hùng).
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Việt Hùng).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị 03 nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường.

Chỉ thị 03 nêu rõ, để tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ thị lập, vận hành đường dây nóng, tiếp nhận thông tin ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương, hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Trong đó, Tổng cục Môi trường thiết lập, công khai đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là đường dây nóng cấp Trung ương), công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn), của Tổng cục Môi trường (www.vea.gov.vn). Hoàn thành trước 30/10 tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương thiết lập, chấn chỉnh đường dây nóng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là đường dây nóng cấp địa phương); công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành trước 15/11.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng giao Tổng cục Môi trường xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phần mềm trực tuyến tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương; hoàn thành trước 30/6/2018.

Thế Kha/ Dân Trí