Đắk Nông: Yêu cầu nâng mức kỷ luật với các cán bộ kiểm lâm để mất rừng

34

Các quyết định kỷ luật đối với cán bộ quản lý, bảo vệ rừng đều nhẹ, chưa tương xứng với diện tích rừng bị phá, đồng thời chưa đúng với quy định nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, nâng mức kỷ luật.

Ngày 9/11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký công văn số 5800/UBND-NC gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện Đắk Glong, Đắk Song về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ làm mất rừng năm 2017 chưa phù hợp với mức độ vi phạm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong; ông Nguyễn Đình Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và một số cán bộ kiểm lâm khác.

Hiện trường rừng bị tàn phá tại huyện Đắk Song
Hiện trường rừng bị tàn phá tại huyện Đắk Song

Công văn nêu rõ, ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức “khiển trách” vì để mất 83,3 ha đất rừng (đầu năm 2017). Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại khoản b, Điều 13, Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thì ông Hà phải chịu hình thức kỷ luật “giáng chức”.

Ông Nguyễn Đình Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã bị kỷ luật hình thức “kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Song đối chiếu với quy định trên, việc để mất 46,6 ha rừng trong địa bàn quản lý thì ông này phải chịu hình thức kỷ luật “cảnh cáo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu nâng mức kỷ luật thành “hạ bậc lương” đối với các cán bộ kiểm lâm: Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong); Nguyễn Hữu Nam (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song) trước đó đã bị xử lý kỷ luật hình thức: Cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu UBND huyện Đắk Song xem xét lại hình thức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đối với ông Nguyễn Hữu Tầm, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang và ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân.

Đối chiếu quy định, ông Tầm (xã Nâm N’Jang) được xác định để mất 48,6 ha rừng phải bị hình thức kỷ luật “cách chức”; trong khi đó để mất 2,1 ha rừng và một diện tích lớn rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (xã Trường Xuân) thì việc “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đối với ông Thụy là chưa hợp lý.

Được biết, ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quy định rõ về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để mất rừng theo từng mức độ rừng bị mất.

Dương Phong/ Dân Trí