Cho doanh nghiệp thuê đất trái quy định, tỉnh chỉ đạo, sở không xử lý

24

Liên quan đến việc chưa hoàn thiện ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa vẫn cho 7 doanh nghiệp thuê đất trái quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị này.

Cho thuê đất trái pháp luật

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQLKKTNS&CKCN) có hình thức xử lý đối với vi phạm của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là PTSC Thanh Hóa) cho thuê đất trái pháp luật tại Khu kinh tế Nghi Sơn.


Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật

Theo báo cáo của Sở TN-MT Thanh Hóa, khu đất PTSC Thanh Hóa đang sử dụng trước đây do Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) chuyển giao cho PTSC Thanh Hóa tiếp nhận và làm chủ đầu tư dự án tại quyết định số 7090/QĐ-DKVN ngày 12/8/2010.

Đến ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có ban hành quyết định 5515/QĐ-UBND về việc giao cho BQLKKTNS thực hiện việc quản lý, cho PVN thuê đất thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ dầu khí tổng hợp.

Tiếp đó, ngày 26/2/2016 BQLKKTNS&CKCN cho PVN thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khi tổng hợp với diện tích 349.273,6m2, thời hạn thuê đất 70 năm, kể từ ngày 1/1/2013 với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Qua xác minh của ngành chức năng, quá trình sử dụng, PTSC Thanh Hóa đã ký hợp đồng cho 7 đơn vị thuê đất với thời hạn thuê từ 3 đến 15 năm, gồm: Công ty cổ phần Sinh Lộc Phát, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Bê tông Fecon Nghi Sơn, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nghi Sơn, Công ty TNHH Sing Industrial gas Việt Nam, Công ty TNHH Thanh Hòa, Công ty TNHH Thương mại Hà Vĩnh, Công ty TNHH MTV Hào Hưng Nghi Sơn.

Sở TN-MT Thanh Hóa khẳng định: Việc PTSC Thanh Hóa cho 7 doanh nghiệp nêu trên thuê mặt bằng trên đất để làm bãi chứa nguyên liệu, xây dựng nhà xưởng chế biến khi chưa ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là không đúng quy định tại Điều 175 Luật đất đai năm 2013.

Ngày 17/1/2017, BQLKKTNS&CKCN và các đơn vị liên quan đã làm việc với PTSC Thanh Hóa về những vi phạm nêu trên. Công ty đã có công văn số 40/TH-KHĐT ngày 10/1/2017, báo cáo: Trong quá trình tiếp nhận dự án giữa PVN và Vinashin gặp nhiều khó khăn nên công tác hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Thực tế, song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty cũng đã tích cực phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và BQLKKTNS&CKCN từng bước hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan cho dự án được tiếp nhận.

Ngoài ra, trong thời gian qua PVN có sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức nhân sự, dẫn đến việc ký hợp đồng chậm trễ. Việc PTSC Thanh Hóa cho 7 doanh nghiệp thuê mặt bằng trên đất khi chưa được thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là vi phạm Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sở TN-MT báo cáo không xử lý vi phạm hành chính

Việc PTSC Thanh Hóa cho các đơn vị khác thuê đất khi chưa ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là trái pháp luật. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở TN-MT Thanh Hóa, trong thời gian PTSC chưa ký hợp đồng thuê đất với BQLKKTNS&CKCN, đã cho 7 đơn vị thuê đất nhưng PTSC Thanh Hóa đã thực hiện kê khai doanh thu và nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, số tiền hơn 21,4 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã từng có công văn chỉ đạo xử lý đối với vi phạm của PTSC Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hóa đã từng có công văn chỉ đạo xử lý đối với vi phạm của PTSC Thanh Hóa

Cùng với đó, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty đã trích một phần lợi nhuận để thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Cụ thể, tổng tài trợ trực tiếp cho các địa phương tại Thanh Hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi về y tế, giáo dục, uống nước nhớ nguồn, khắc phục thiên tai là hơn 48,2 tỷ đồng; tổng tài trợ chung cho các chương trình quốc gia, trong đó có tỉnh Thanh Hóa là hơn 55,8 tỷ đồng.

Mặt khác, đến nay PTSC Thanh Hóa đã khắc phục vi phạm, ký hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ ngày 24/1/2017 với BQLKKTNS&CKCN. Từ những lý do trên, Sở TN-MT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không xử lý vi phạm hành chính đối với PTSC Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận văn bản của Sở TN-MT, ngày 28/4, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản chỉ đạo, việc PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 1431/UBND-NN, ngày 15/2/2017.

Ông Nguyễn Đức Quyền yêu cầu Sở TN-MT căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh tại công văn nêu trên để thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện của mình.

Trước đó, tại công văn số 1431 đã nêu, sau khi nhận được báo cáo việc xử lý PTSC Thanh Hóa cho thuê đất trái pháp luật tại Khu kinh tế Nghi Sơn của BQLKKTNS&CKCN, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở TN-MT nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của BQLKKTNS&CKCN và các quy định của pháp luật hiện hành, theo chức năng và nhiệm vụ được giao có hình thức xử lý đối với vi phạm của PTSC Thanh Hóa, báo cáo tỉnh Thanh Hóa kết quả thực hiện.

Duy Tuyên/ Dân Trí